Odpadní vody

Odpadní vody

Zabýváme se problematikou čištění odpadních vod. 


Na základě místního šetření a znalosti geologických poměrů lokality zajistíme hydrogeologické posouzení záměru. S ohledem na místní poměry a okolní zdroje podzemních vod navrhneme prostor a konstrukci objektu pro vsakování přečištěných odpadních vod.

Spolupracujeme s ověřenými dodavateli čistíren odpadních vod, jsme schopni pro Vás zařídit komplexní servis.