Služby

Zabýváme se odborným poradenstvím a posudkovou činností v oblasti hydrogeologie, geologie a sanační geologie. 


Geologické průzkumy

Předběžné, podrobné a doplňkové průzkumy pro ověření hydrogeologických i geologických podmínek lokality,

Geologické posudky pro realizaci vrtů pro tepelná čerpadla

Monitoring podzemních vod

Dlouhodobý a krátkodobý monitoring vod v okolí liniových staveb, průmyslových areálů, těžebních jam, aj

Sanační geologie

Zpracování analýzy rizik, průzkumy znečištění, návrh a realizace sanačních prací