Srážkové vody

Srážkové vody

Navrhneme pro Vás nejvhodnější řešení hospodaření se srážkovými vodami. 


Pro menší záměry (rodinné domy, chalupy, atp.) připravíme hydrogeologické posouzení záměru s návrhem situování a konstrukce vsakovacího objektu. 

U větších staveb (bytové domy, průmyslové objekty, komunikace, parkoviště, atp.) realizujeme hydrogeologický průzkum pro ověření možnosti vsakování srážkových vod (nálevové a vsakovací zkoušky). Výsledkem průzkumu je hydrogeologické posouzení a návrh vsakovacího zařízení.