Podzemní voda

Realizace nových zdrojů vody

Komplexní rešení zásobování pitnou a užitkovou vodou pro potřeby jednotlivých domácností, firem, měst a obcí. 

Vrtané studny 

Připravíme a zajistíme pro Vás vše potřebné:

  • hydrogeologické posouzení a projekt průzkumného vrtu
  • povolení vrtných prací
  • geologický dozor při hloubení vrtu
  • čerpací zkouška a rozbor vody
  • vyhodnocení prací
  • legislativní povolení stavby studny a odběru podzemní vody.

Jsme schopni pro Vás zajistit stavbu studny "na klíč" od úvodního posudku až po stavební povolení studny.

Jiné zdroje vody

Na základě dlouholetých zkušeností navrhneme řešení zásobování vodou přesně pro Vás na míru.
 

Analytika vod

Ve spolupráci s akreditovanou laboratoří ALS Czech Republic provádíme odběry a rozbory vod v rozsahu Vyhl. č. 252/2004 Sb. nebo na přání zákazníka.

Čerpací zkoušky

Realizujeme expresní i dlouhodobé čerpací zkoušky pro ověření vydatnosti nových i stávajících vodních zdrojů.

Legalizace stávajících zdrojů

Na základě specifických požadavků vodoprávních úřadů pro Vás připravíme pasport stavby a hydrogeologické posouzení záměru s návrhem odběru podzemní vody. Pro právnické osoby zajistíme podklady pro prodloužení platnosti stávajícího vodoprávního povolení.